Archiwum tagów: informacje

Bliżej szkoły

W naszym Ośrodku funkcjonuje wiele różnych typów szkół, m.in. Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Naukę mogą rozpocząć absolwenci klas gimnazjalnych nie tylko naszego Ośrodka…
Czytaj dalej