Dyrekcja

Dyrektor Ośrodka – mgr Jacek Frankowski
Studia kierunkowe z pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe z diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej, doświadczenie pedagogiczne od 1989 r.

więcej na: http://soswprometeusz.pl/2017/01/05/wywiad-z-dyrektorem/

Zastępca dyrektora – mgr Marta Krawczyk - Bugaj
Studia kierunkowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i języka polskiego, praktyka pedagogiczna od 1988 r.