Logopedia

Dziecko specjalnej troski jak i każde inne dziecko musi mieć swoje określone miejsce w społeczeństwie. Proces uczenia polega na zdobywaniu wiedzy umiejętności i doświadczeń. Poznanie możliwości i potrzeb każdego dziecka pozwala na planowanie pracy terapeutycznej, aby maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka a także stworzyć mu warunki i możliwości by usprawnić lub kompensować zaburzone czy też opóźnione w rozwoju funkcje.

Logopedia to terapia zaburzeń mowy i nauczania mowy w przypadku jej utraty.

Terapia logopedyczna, która jest prowadzona w naszym ośrodku ma na celu pomóc dziecku w komunikacji z otoczeniem.
W celu uzyskania jak największych osiągnięć w sferze komunikacji językowej dzieci upośledzonych umysłowo tworzy się indywidualne programy uwzględniające poziom możliwości i potrzeby każdego dziecka. Wysiłek terapeutyczny zmierza do nauczenia dziecka różnych form kontaktu(także pozawerbalnego) z otoczeniem w stopniu możliwym dla niego do opanowania.

Na potrzeby tej formy terapii nasza placówka dysponuje profesjonalnie wyposażonym gabinetem logopedycznym ( przy udziale EFS), w którym znajduje się komputer z programami terapii logopedycznej oraz wiele innych narzędzi i pomocy usprawniających zajęcia. Zajęcia logopedyczne w naszym ośrodku prowadzi trzech logopedów: mgr Dorota Frankowska, mgr Renata Pach, mgr Ewa Czerwińska – Biś.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne opracowywane na podstawie diagnozy wstępnej. Dzieci chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach.

Warto również wspomnieć, że aktualnie nasza placówka realizuje projekt współfinansowany przez Unie Europejską „Zdążyć z pomocą – wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych” w ramach, którego dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach logopedycznych.