DOSTĘPNOŚĆ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Wierzchosławicach-Dwudniakach deklaruje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej w oparciu o ustawę z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w kwestii dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.soswprometeusz.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach
33-122 Wierzchosławice 758
tel./fax  14 6331930
Strona internetowa: www.soswprometeusz.pl

e-mail : gimgora@wp.pl

 

Data publikacji strony internetowej : 2009-05-09

Data ostatniej aktualizacji strony : 27-03-2023

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco dostosowywać zamieszczone materiały na stronie internetowej do potrzeb niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej. Strona internetowa Poradni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych :

  • niektóre zamieszczone artykuły, zdjęcia i załączniki na stronie Poradni zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej
  • linki zamieszczone na stronie internetowej otwierają się w tym samym oknie
  • dokumenty tworzone w programie Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel systematycznie są sprawdzane pod względem dostępności.

W najbliższym czasie strona zostanie przebudowana i w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełno sprawnościami.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-15

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Frankowski
Adres poczty elektronicznej: gimgora@ wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 146331930

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

 

W SOSW Wierzchosławice-Dwudniaki przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: http://soswprometeusz.pl/ spełnia wymagania w 96,11%.

 

Dostępność architektoniczna:

SOSW mieści się w budynkach wybudowanych w 2018/19 roku. Są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem znajduje się parking z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej, które jest stosownie oznakowane. Wejścia do budynku nie posiadają progów, drzwi są szerokie , umożliwiają swobodny wjazd osoby niepełnosprawnej na wózku. Korytarze są szerokie, zamontowane na nich poręcze są dodatkowa pomocą. Wszystkie drzwi wewnętrzne są szerokie. W budynku funkcjonuje winda pozwalająca na komunikacje pionową i korzystanie z pomieszczeń na I piętrze budynku. Schody w budynku oklejone są żółto-czarnymi taśmami kontrastowymi dla osób słabo widzących. Na parterze budynku znajduje się 3 toalety dla niepełnosprawnych, podobnie na piętrze budynku. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.W budynku brakuje  komunikatów dźwiękowych i świetlnych dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma systemu stosowania pętli indukcyjnej.