Hipoterapia

 

HIPOTERAPIA – dobroczynny wpływ zajęć z końmi

Nasz Ośrodek jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce w zakresie Interwencji  przy Współudziale Koni (EAI – Equine Assisted Interventions).  Prowadzimy hipoterapię od 1996 roku. W skład EAI wchodzą:
Terapia przy Współudziale Konia – ukierunkowana na poprawę funkcjonowania fizycznego i psychicznego obejmująca zajęcia na koniu i przy koniu
Edukacja przy Współudziale Konia – wspierająca szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Aktywności przy Współudziale Konia – obejmujące m.in.  rekreację i sport jeździecki

Nasza stajnia znajduje się na terenie ośrodka! Terapia odbywa się bezpłatnie w ramach zajęć w szkole lub internacie. Dzieci mają dostęp do koni cały czas, nie tylko podczas pojedynczych zajęć a więc oddziaływania terapeutyczne mogą być szersze.

Korzyści fizyczne:
Poprawa ogólnej sprawności ruchowej i koordynacji, integracji sensorycznej, równowagi, poczucia rytmu, normalizacja napięcia mięśniowego, rozwój motoryki dużej i małej, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego

Korzyści psychospołeczne:

  • Dotyczą sfery emocjonalnej, motywacyjnej, społecznej, poznawczej i osobowościowej
  • Interwencje przy współudziale koni stosuje się z powodzeniem w terapii zaburzeń zachowania, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym oraz w przypadkach zaburzeń afektywnych (lęk, depresja).
  • Podczas zajęć z końmi rozwijamy adekwatną samoocenę, poczucie sprawstwa, kompetencji.
  • Stymulowany jest rozwój komunikacji, rozwój społeczny i emocjonalny, trenujemy umiejętność współpracy.

Kadra: Kompetentni specjaliści, z wykształceniem psychologicznym, psychoterapeutycznym i pedagogicznym (pedagogika specjalna),
wciąż rozwijający swoje umiejętności, prowadzimy badania naukowe związane z terapeutycznymi funkcjami hippiki

Nasze Konie: Dysponujemy stawką zróżnicowanych, bezpiecznych koni.
Dbamy o ich dobrą formę i samopoczucie tak, aby chętnie pomagały naszym Podopiecznym.

Współpraca z Polskim Towarzystwem Hipoterapeutycznym m.in. w międzynarodowym
projekcie Ho.R.S.E. – Horse Riding in Special Education for Autistic Children

Możliwości: Uczniowie SOSW mają możliwość nauki jazdy konnej,
korzystania ze sportowych treningów Olimpiad Specjalnych oraz udziału w zawodach!

Warunki: Nowoczesna stajnia z krytą ujeżdżalnią oraz komfortowym zapleczem socjalnym.
Ciepłe i przytulne pomieszczenia do oczekiwania na zajęcia, łazienki z prysznicami itp.

Ze względu na uwzględnienie hipoterapii i jazdy konnej w programach edukacyjno-terapeutycznych
naszych Uczniów zdobyliśmy prestiżowy tytuł: Szkoła z Pasją.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Szczególnej uwadze polecamy zalecenia oraz przeciwwskazaniahttp://www.pthip.org.pl/hipoterapia/kanony_hipoterapii/