Jak przekazać 1,5 % podatku

Kto może przekazać 1,5% podatku organizacjom?

1,5 % podatku mogą przekazać:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi.

Jak przekazać 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5%.
W tym przypadku Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom PROMETEUSZ

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: Stowarzyszenie PROMETEUSZ , nr KRS 0000198277
Nowość! W zeznaniach podatkowych za 2008 została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel). Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. W latach wcześniejszych, gdy podatnicy sami wpłacali 1,5% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte były na przelewach, co umożliwiało organizacjom pożytku publicznego wystosowanie podziękowań. W 2008 roku, gdy urzędy przekazywały anonimowe wpłaty nie było takiej możliwości.

PIT-36 – w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się w bloku O – rubryki 305-307, oraz w bloku P – rubryki 309, 310
PIT-36L – w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się w bloku N – rubryki 105-107, oraz w bloku O – rubryki 109, 110
PIT-37 – w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się w bloku H – rubryki 124-126, oraz w bloku I – rubryki 128, 129
PIT-38 – w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 58-60, oraz w bloku H – rubryki 62, 63
PIT-28 – w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się w bloku M – rubryki 129-131, oraz w bloku N – rubryki 133, 134

Przykładowo: jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku na Stowarzyszenie PROMETEUSZ w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H w następujący sposób:

 • 124. Nazwa OPP: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Prometeusz”
 • 125. Numer KRS: 0000198277
 • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 129. Wyrażam zgodę – zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

Podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce “cel szczegółowy 1,5%”, znajdującej pod wnioskiem o przekazanie 1,5% podatku należnego, odpowiednio w:

 • PIT-36 – poz. 309,
 • PIT-36L – poz. 109,
 • PIT-37 – poz. 128,
 • PIT-38 – poz. 62,
 • PIT-28 – poz. 133.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Przykładowo: jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku na PROMETEUSZA, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H oraz rubrykę 128 w bloku I w następujący sposób:

 • 124. Nazwa OPP: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Prometeusz”
 • 125. Numer KRS: 0000198277
 • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1,5% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 128. Cel szczegółowy 1,5%: Stowarzyszenie PROMETEUSZ

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

3. Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji.

Przekaż swój 1,5% podatku na PROMETEUSZA udzielisz pomocy dzieciom niepełnosprawnym uczącym się w Ośrodku w Wierzchosławicach- Dwudniakach