Kadra

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje

Stopień awansu zawodowego

Rok rozp. pracy pedagogicznej

mgr Jacek Frankowski

mgr pedagogiki specjalnej; studia podyplomowe z diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej

Dyplomowany

1989

mgr Marta Krawczyk – Bugaj

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej; studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i języka polskiego

Dyplomowany

1988

mgr Katarzyna Adamczyk – Janas

mgr filologii polskiej; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, instruktor terapii ruchem

Mianowany

2010

mgr Wojciech Bednarz

mgr pedagogiki z wychowaniem obronnym i fizycznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, instr. obrony cywilnej

Dyplomowany

2006

mgr Marta Bryl

mgr edukacji techniczno – informatycznej; studia  podyplomowe oligofrenopedagogika

Dyplomowany

2003

mgr Marcin Burnat

mgr pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, psychodietetyka

Dyplomowany

2007

mgr Ewa Czerwińska – Biś

mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; studia podyplomowe: logopedia, matematyka; kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika

Dyplomowany

1995

mgr Mariola Drwal

mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej; studia podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika

Dyplomowany

1992

mgr Dorota Frankowska

mgr wychowania przedszkolnego; kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika; studia podyplomowe: logopedia

Dyplomowany

1994

mgr Marzena Golonka

mgr pedagogiki społeczno - opiekuńczej, mgr pedagogiki religijnej i katechetyki, studia podyplomowe; oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapia pedagogiczną, kurs kwalifikacyjny -  terapia integracji sensorycznej I-go stopnia

Dyplomowany

1997

mgr Ewa Mortek

mgr pedagogiki specjalnej; studia podyplomowe: informatyka i technologie informatyczne w szkole

Kontraktowy

2002

mgr Agnieszka Kaczor Łach

mgr oligofrenopedagogiki; studia podyplomowe: zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Dyplomowany

2008

p. Krystyna Kieć

oligofrenopedagog; pedagogika przedszkolna, warsztaty: techniki Nordic Walking; warsztaty: choreoterapia

Dyplomowany

mgr Lucyna Niziołek

mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog; studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; kurs kwalifikacyjny: zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla głęboko upośledzonych

Dyplomowany

1998

mgr Zbigniew Nowak

mgr: pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej; studia podyplomowe: przyroda, oligofrenopedagogika, korekta wad postawy

Dyplomowany

1981

mgr Renata Pach

mgr pedagog opiekuńczo – wychowawczej; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, logopedia

Dyplomowany

mgr Bożena Tadel

mgr plastyki; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

Dyplomowany

1990

mgr Anna Witek

mgr wychowania obronnego z pedagogiką; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie

Dyplomowany

2000

mgr Jolanta Pikul – Witek

mgr psychologii klinicznej i wychowawczej; studia podyplomowe: public relations, psychoterapia, studia doktoranckie

Dyplomowany

1990

mgr Maciej Witek

mgr pedagogiki specjalnej; studia podyplomowe: terapia psycho – pedagogiczna; instruktor hipoterapii

Dyplomowany

1988

mgr Zygmunt Warchoł

mgr wychowania fizycznego, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, trener siatkówki; instruktor pływania i koszykówki

Dyplomowany

1993

mgr Małgorzata Łaskawska

mgr edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika; licencjat: pedagogika społeczno – opiekuńcza

Mianowany

2003

mgr  Joanna Głód

mgr pedagogiki społeczno – opiekuńczej. studia podyplomowe: oligofrenopedagogika,  SUM pedagogika społeczna z pracą socjalną

Kontraktowy

2009

mgr Justyna Molczyk

mgr turystyki i rekreacji; kurs pedagogiczny; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, technika, dogoterapeuta

Kontraktowy

2012

dr Magdalena Pikul

dr psychologii; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika; instruktor jazdy konnej, terapeuta poznawczo-behawioralny

Mianowany

mgr Kinga Smoleń

mgr pedagogiki przedszkolnej; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika; licencjat: filologia angielska

Kontraktowy

2011

mgr Dawid Nawalaniec

mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, informatyka i technologie informatyczne, emisja głosu, chór mistrzostwo, logopedia, hipoterapia

Mianowany

2009

mgr Magdalena Kieć

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej

Mianowany

2007

mgr Daniel Kozioł

mgr teologii, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, inne: projektowanie wnętrz

Kontraktowy

2018

mgr Magdalena Nędza

mgr ...

Stażysta

2018

mgr Piotr Ptak

mgr Marta Kopacz

mgr Marta Grabczyńska

mgr Sandra Kusior

mgr

mgr logopedii, oligofrenopedagog

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, lic. pedagogiki społeczno - opiekuńczej, oligofrenopedagog

mgr  zarządzania w edukacji, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  studia podyp.: oligofrenopedagogika.

Kontraktowy

Kontraktowy

Kontraktowy

Kontraktowy

2018

2019

2017

2017