Kadra

Imienny wykaz nauczycieli ze wskazaniem przydzielonych zajęć edukacyjnych, innych zajęć oraz wskazanie wykształcenia uprawniającego do prowadzenia tych zajęć, w tym przygotowania pedagogicznego.

Nazwisko i imię
oraz stopień awansu zawodowego

Nazwa zajęć

Kwalifikacje 

Adamczyk – Janas Katarzyna – nauczyciel dyplomowany

 wychowanie fizyczne

– funkcjonowanie osobiste i społ.

– zaj. rozw. kreatywność

– arteterapia

– zaj. rozw. Komunikowanie sie

-usprawnianie technik szkolnych

– zajęcia taneczne 

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, kurs z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej , 

Uniwersytet Jagielloński – magister filologia polska, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Barabasz Magdalena
nauczyciel kontraktowy

– zaj. rozwijające kreatywność

– zaj. rozw. komunikowanie się

– wychowanie fizyczne

– przysposobienie do pracy

 

Uniwersytet Jagieloński- magister filologii polskiej,

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Bednarz Wojciech
nauczyciel dyplomowany

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

Akademia Pedagogiczna w Krakowie-kierunek pedagogika, magister

 Uniwersytet Pedagogiczny – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej –oligofrenopedagogiki

Bryl Marta
nauczyciel dyplomowany

– przysposobienie do pracy

funkcjonowanie osobiste i społ

– usprawnianie technik szkolnych

– zaj. rozw. komunikowanie się

-nauczanie indywidualne

Akademia – Pedagogiczna w Krakowie – kierunek Edukacja techniczno – informatyczna magister , wychowanie techniczne,    Studia Podyplomowe- kierunek oligofrenopedagogika

Burnat Marcin
nauczyciel dyplomowany

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

Uniwersytet Świętokrzyski– kierunek pedagogika opiekuńcza i praca socjalna – magister

Studia podyplomowe z psychodietetyki ( Lublin)

Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki

Cierniak Marzena
nauczyciel dyplomowany

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

WSP Kraków – magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, AP Kraków – studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, WSP Łódź – studia podyplomowe z logopedii.

Czerwińska – Biś Ewa
nauczyciel dyplomowany

-obowiązki pedagoga

Wyższa Szkoła-Pedagogiczna w Krakowie – kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, magister

WSP Kraków – logopedia – studia podyplomowe,

MCDN w Krakowie ODN Tarnów -kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Drwal Mariola
nauczyciel dyplomowany

– przysposobienie do pracy

– funkcjonowanie osobiste i społ

– usprawnianie technik szkolnych

– zajęcia kształtujące kreatywn.

– zaj. rozwijające komunikowanie

 

Wyższa Szkoła – Pedagogiczna w Krakowie –kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, magister, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Drwal Marta
nauczyciel rozpoczynający pracę

-zajęcia rewalidacyjno-Wychowawcze

– muzykoterapia

– zajęcia rozwijające komunikowanie 

Tarnowska Szkoła Wyższa kierunek pedagogika specjalna, specjalizacja oligofrenopedagogika – magister 

Frankowska Dorota
nauczyciel dyplomowany

– zaj. rozwijające komunikowanie

– usprawnianie mowy

– zaj. rozw.kreatywność

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie-wychowanie przedszkolne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna – studia podyplomowe z logopedii,  kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Frankowski Jacek
nauczyciel dyplomowany

– muzykoterapia

– zaj. wokalno-rytmiczne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie- pedagogika specjalna oligofrenopedagogika

WSP Kraków – Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna – studia podyplomowe.

Frankowska Elżbieta
nauczyciel dyplomowany

– wych. Fizyczne

–  zaj. wokalno-rytmiczne

– zaj. rozwijające kreatywność

– przysposobienie do pracy

– uspr. ruchowe

UJ Kraków – magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, AP Kraków – studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, MSW w Brzesku –studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej

Głód Joanna
nauczyciel mianowany

– funkcjonowanie osobiste i społ.

– wych. Fizyczne

– zaj. rozw. kreatywność

– uspr. technik szkolnych

-zaj. rozw. Komunikowanie

– zaj. taneczne

 

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie- pedagogika społeczno – opiekuńcza- magister, studia podyplomowe- oligofrenopedagogika

Golonka Marzena
nauczyciel dyplomowany

przysposobienie do pracy

– zaj. rozw. Kreatywność

– zaj.wokalno-rytmiczne

Instytut Teologiczny w Tarnowie -magister, 

Akademia Świętokrzyska Studia podyplomowe – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną  , Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Grabczyńska Marta
nauczyciel mianowany

– zaj. rewalidacyjno-wychow.

– Funkcj. osob i społeczne

– zaj. rozw. kreatywność

– usprawnianie technik szkolnych

– zaj. rozw.komunikowanie się

 

Małopolska Wyższa Szkoła – Ekonomiczna w Tarnowie kierunek pedagogika – magister, Studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Kaczor – Łach Agnieszka
nauczyciel dyplomowany

– funkcj.osobiste i społ.

– zaj. rozw. kreatywność

– arteterapia

– zaj. korekcyjno-kompensacyjne

– usprawnianie mowy

– zaj. wokalno-rytmiczne

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- kurs pedagogiczny, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna – -zarzadzanie i marketing, Studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną , Studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Kieć Krystyna
nauczyciel dyplomowany

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

Studium Nauczycielskie – kierunek wychowanie przedszkolne (lic.) , kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs kw. Nordic Walking, Choreoterapia. 

Kieć Magdalena
nauczyciel dyplomowany

– funkcj. osobiste i społeczne

-integracja sensoryczna

– zaj. rozw. kreatywność

– usprawnianie technik szkolnych

Akademia Pedagogiczna w Krakowie- magister kierunek pedagogika, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Kurs kwalifikacyjny – integracja sensoryczna

Anna Klich
nauczyciel kontraktowy

– zaj. rozw. komunikowanie się

– usprawnianie mowy

– tyflopedagogika

– funkc. osobiste i społ.

– wf

-uspr technik szkolnych

Uniwersytet Rzeszowski – magister ekonomii, Tar-nowska Szkoła Wyższa – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna –magister, Studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika terapeutyczno-lecznicza

Kopacz Marta
nauczyciel dyplomowany

– obowiązki logopedy

Akademia Pedagogiczna – pedagogika specjalna magister, Logopedia studia podyplomowe.

Kozioł Daniel
nauczyciel kontraktowy

– religia

-kreatywność

 

Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie-magister teologii, Staropolska Szkoła Wyższa 

– studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, przygotowanie pedagogiczne

Krawczyk-Bugaj Marta
nauczyciel dyplomowany

 

– dogoterapia

Studium Nauczycielskie –pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, 

Uniwersytet Rzeszowski – studia podyplomowe- nauczanie języka polskiego ,  Studia podyplomowe  z oligofrenopedagogiki ,

-kurs dogoterapii

Kusior Sandra
nauczyciel mianowany

-zajęcia rew-wychowawcze

– zaj. rozw. kreatywność

– naucz. Indywidualne

– zaj. rozw . komunikowanie

-przysposobienie do pracy

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat

MWSE w Tarnowie – zarządzanie w edukacji – magister , Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika.

Edyta Lewandowska
nauczyciel dyplomowany

– Funkcj. osobiste i społ

– zaj. rozw. komunikowanie

– integracja sensoryczna

– usprawnianie mowy

-zaj. rozw kreatywność

– uspr. technik szkolnych

AP Kraków – magister pedagogiki specjalnej (terapeutyczna), licencjat –oligofrenopedagogiki, Uniwersytet Wrocławski – logopedia –studia podyplomowe, Kurs dwustopniowy w zakresie integracji sensorycznej

Łaskawska Małgorzata
nauczyciel dyplomowany

– przysposobienie do pracy

– funkcj. osob i społ

-usprawnianie technik szkolnych

– zaj. rozw. Kreatywność

-zaj. rozw. Komunikowanie się

Małopolska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Tarnowie- kierunek pedagogika – magister,

 Studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Molczyk Justyna
nauczyciel mianowany

– wychowanie fizyczne

-zaj. rozw. kreatywnośc

 

 

 

Uniwersytet Rzeszowski – technika –magister, studia podyplomowe oligofrenopedagogika

AWF Kraków – magister turystyki

Mortek Ewa
nauczyciel kontraktowy

– przysposobienie do pracy

 

 

Akademia Pedagogiczna w Krakowie- kierunek pedagogika, specjalizacja oligofrenopedagogika, 

Akademia Ekonomiczna – studia podyplomowe – technologia informacyjna i informatyka w szkole

Nawalaniec Dawid
nauczyciel dyplomowany

– usprawnianie mowy

– zaj. rewal.-wychowawcze

– zaj. rozw. komunikowanie 

– muzykoterapia

– wf

 

Uniwersytet Rzeszowski – edukacja artystyczna w zakresie    sztuki muzycznej –studia magisterskie, Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie studia podyplomowe -logopedia

Niziołek Lucyna
nauczyciel dyplomowany

– wf

-funkcj.osob i społeczne

– usprawnianie technik szkolnych

-zaj. rozw. kreatywność

– arteterapia

-nauczanie indywidualne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika Akademia Świętokrzyska  Studia podyplomowe – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Nowak Zbigniew
nauczyciel dyplomowany

-wychowanie fizyczne

– funkcj.osob i społeczne

– usprawnianie technik szkolnych

– zaj. rozw.kreatywność

– nauczanie indywidualne

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach- kierunek pedagogika opiekuńczo- wychowawcza- magister Studia podyplomowe oligofrenopedagogika, studia podyplomowe nauczanie przyrody. 

Pach Renata
nauczyciel dyplomowany

-usprawnianie mowy

-funkcj.osob i społeczne

-zaj. rozw. komunikowanie się

– usprawnianie technik szkolnych

– przysposobienie do pracy

– arteterapia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – kierunek pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – magister, Wyższa Szkoła Pedagogiczna – studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Pikul Magdalena
nauczyciel dyplomowany

-obowiązki psychologa

Uniwersytet Jagielloński – doktor psychologii ,PWSZ Tarnów – kurs przygotowania  pedagogicznego, hipoterapia  , Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach -Studia Podyplomowe z oligofrenopedagogiki

MENiS – Instruktor rekreacji ruchowej – jazda konna.

Pikul-Witek Jolanta
nauczyciel dyplomowany

-obowiązki psychologa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister psychologii, warsztaty w zakresie metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, oligofrenopedagogika

Podgórski Sławomir
nauczyciel dyplomowany

– zajecia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

UJ Kraków- magister nauk politycznych z uprawnieniami pedagogicznymi, UJ Kraków – studia podyplomowe z historii, MCDN Kraków oddział Tarnów – kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Ptak Marta
nauczyciel kontraktowy

– wychowanie fizyczne

– przysposobienie do pracy

– funkcj. osobiste i społ.

– usprawnianie technik szkolnych

-zaj. rozw. Kreatywność

-arteterapia

 Tarnowska Szkoła Wyższa – Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika – magister, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat, Bibliotekoznawstwo- studia podyplomowe 

Ptak Piotr
nauczyciel kontraktowy

 

– hipoterapia

– nauczanie indywidualne

 

Uniwersytet Pedagogiczny – magister pedagogika specjalna –oligofrenopedagogika,

Kurs kwalifikacyjny z hipoterapii

Ks. Łukasz Ruchała
nauczyciel dyplomowany

– religia

Diecezjalne Seminarium Duchowne- magister teo-logii, Tarnowska Szkoła Wyższa – studia podyplomowe –oligofrenopedagogika.

Smoleń Kinga
nauczyciel mianowany

– wychowanie fizyczne

– zaj. rozwijajace kreatywność

-funkcj.osob i społeczne

– usprawnianie technik szkolnych

– zaj. rozw. komunikowanie się

Dolnośląska Szkoła Wyższa- kierunek pedagogika przedszkolna – magister, Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza – filologia angielska , Studia Podyplomowe – oligofrenopedagogika

Tadel Bożena
nauczyciel dyplomowany

-zaj. kształt. kreatywność

– przysposobienie do pracy

– usprawnianie technik szkolnych

– usprawnianie mowy

– zaj. rozw. komunikowanie

– arteterapia

Uniwersytet Śląski w Katowicach- w zakresie wychowanie plastyczne specjalność nauczycielska – magister, Studia podyplomowe    z oligofrenopedagogiki

Warchoł Zygmunt
nauczyciel dyplomowany

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

Akademia Wychowania Fizycznego – wychowanie fizyczne – magister, Studia podyplomowe,  z oligofrenopedagogiki

Witek Anna
nauczyciel dyplomowany

-przysposobienie do pracy

– zaj. kształtujace kreatywność

– funkcj. osobiste i społ.

– arteterapia

– usprawnianie technik szkolnych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – pedagogika obronna  -magister, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

Witek Maciej
nauczyciel dyplomowany

 

-hipoterapia

-muzykoterapia

– nauczanie indywidualne

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika, instruktor hipoterapii, Studia podyplomowe – diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna,