Rekrutacja 2023/2024

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi naboru do naszego Ośrodka na rok szkolny 2023/24 informuję, że planujemy utworzyć dwie klasy pierwsze w Szkole Podstawowej dla dzieci z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i ewentualnymi współwystępującymi sprzężeniami. Rodziców, którzy już zdeklarowali wolę posłania dziecka do naszej szkoły uprzejmie proszę o potwierdzenie tej decyzji.

Jacek Frankowski

dyrektor SOSW Dwudniaki