Zapisy do SZKOŁY!

Ruszają zapisy do Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy!  Zapraszamy dzieci i młodzież:
-z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
-ze sprzężeniami
Więcej informacji w zakładce : INFORMACJE O OŚRODKU oraz pod numerami tel: 146331930 i 509 387 906