INFORMACJA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych wychowanków.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie naszego kraju i nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r., od najbliższej środy 25 marca będziemy realizować zdalne nauczanie. Zgodnie z zapisami rozporządzenia § 2 ust.4 zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą być realizowane w szczególności przez : informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełno sprawnościami sprzężonymi.

Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie niesie ze sobą taka organizacja pracy dla nas i dla Państwa natomiast mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy optymalne rozwiązania dla naszych dzieci. Sprawą dla nas najważniejszą jest kwestia poczucia bezpieczeństwa naszych podopiecznych w nowej, nie do końca zrozumiałej dla nich sytuacji. Chcemy także zatroszczyć się o Państwa drodzy rodzice ponieważ wiemy jak jesteście obciążeni obowiązkami w tym trudnym okresie. Dlatego nasi psychologowie i wychowawcy są przygotowani by służyć Wam pomocą . Możecie się z nimi kontaktować telefonicznie lub mailowo na adres gimgora@wp.pl

W kwestii zdalnej realizacji zajęć lekcyjnych skontaktują się z Państwem wychowawcy klas, aby omówić z Wami szczegóły techniczne i organizacyjne wirtualnych spotkań. Proszę także o śledzenie na bieżąco strony internetowej i profilu Facebook naszego Ośrodka gdzie będą ukazywać się nowe informacje.

Życzę nam wszystkim abyśmy przez ten wyjątkowy i trudny czas przeszli jak najszybciej w pełnym zdrowiu i wewnętrznym spokoju.

Z wyrazami szacunku
Jacek Frankowski
dyrektor SOSW