ZHP w naszym Ośrodku

W naszym Ośrodku bardzo prężnie działa prowadzona przez druhnę Ewę drużyna harcerska „Dżokeje”.  Skauci spotykają się raz w tygodniu na zbiórkach, uczestniczą w biwakach, zlotach, festiwalach, ogniskach, rajdach.  Są zawsze widoczni podczas uroczystości patriotycznych w Ośrodku i w regionie. Członkami drużyny są zwyczajni, spragnieni przygody  uczniowie. Każdy posiada swoje niezwykłe potrzeby i talenty.  Każdy wnosi do drużyny cześć siebie. Dh Ewa potrafi świetnie dopasować działania do indywidualnych zdolności i możliwości  poszczególnych członków. Od początku roku szkolnego harcerze są bardzo aktywni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.