Ekologia na całego

Uczniowie gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy uczestniczyli w zajęciach ekologicznych z elementami plastyki realizowanych w ramach projektu „Ekologia na całego w powiecie tarnowskim” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spotykaliśmy się w miesiącu maju w  pracowni plastycznej, aby pogłębić wiedzę o ochronie środowiska.

Edukacja ekologiczna w szkołach przybiera często formę pogadanek i wykładów, i kojarzy się uczniom głównie z oszczędzaniem zasobów energetycznych i segregowaniem odpadów. Choć postulaty te są dla ekologii niezwykle istotne, to przecież troska o środowisko nie może się do nich ograniczać. Celem prowadzonych zajęć plastycznych było pokazanie uczestnikom projektu, że ekologia jest nie tylko nauką, ale przede wszystkim sposobem myślenia o świecie, wyrażającym się postawą troski o otoczenie i świadomego korzystania z zasobów naturalnych.

Na zajęciach odnawialiśmy stare, pozornie do niczego się nie nadające przedmioty. Zniszczone i popsute krzesła, wyrzucone skrzynki na owoce i deski otrzymały drugie życie. Uczniowie używając podstawowego sprzętu stolarskiego reperowali, czyścili i szlifowali zniszczone powierzchnie, ścierali resztki odpryskujących farb i lakierów. Tak przygotowane krzesła zyskiwały nowe, piękne kolory i zdobienia. Poobijane i nikomu nie potrzebne skrzynki na owoce stały się pięknymi, rustykalnymi pojemnikami do przechowywania różnych rzeczy, a na wyrzuconych deskach powstały barwne i skrzydlate anioły, które ozdobią niejedno wnętrze. Wysiłki włożone w nadawanie blasku starym przedmiotom uświadomiły naszym uczniom, że zepsute czy zniszczone meble lepiej naprawić niż zastąpić nowymi, a troska o przyrodę wyraża się też w wykorzystywaniu tego, co mamy pod ręką. Zdumieni efektami swojej pracy zrozumieli, że mają wpływ na to, jak wygląda ich najbliższe otoczenie a ekologia stała się dla nich konkretnym działaniem, a nie tylko zbiorem zasad do zapamiętania.

Zwieńczeniem projektu był Konkurs Plastyczny „Dbam o mój świat” który odbył się w czerwcu. Uczestnicy nadsyłali plakaty o tematyce ekologicznej, które pokazywały wpływ człowieka na środowisko. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac nagrodzono dziewięć – po trzy w każdej kategorii. Jury przyznało również jedno wyróżnienie. Wybrane prace cechowały się kreatywnością i proponowały konkretne rozwiązania problemów związanych z ochrona przyrody. Były wykonane różnymi technikami plastycznymi i wykazywały dbałość uczniów o kompozycję, estetykę i przekaz.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.