Wywiad z Dyrektorem

W związku z niedawną zmianą dyrekcji pragniemy Państwu przedstawić człowieka, który swą pasją i wielkim sercem każdego dnia motywuje nas do jak najefektywniejszej pracy z naszymi Podopiecznymi. Większość znała go do tej pory jako wicedyrektora naszej placówki, a także świetnego  pedagoga, osobę, która swym oddaniem i troską o naszych uczniów zaskarbiała sobie podziw i szacunek nauczycieli i Rodziców.  Od ponad trzech miesięcy pełni funkcję jej dyrektora, dając nam poczucie bezpieczeństwa i troski o losy Ośrodka, a także reprezentuje nasze interesy w środowisku lokalnym. Zapraszamy do lektury szczerego wywiadu z Jackiem Frankowskim – dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zbylitowska Góra – Dwudniaki.

„NASZE DZIECI UCZĄ MNIE BYĆ AUTENTYCZNYM…”

Wywiad z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze

 

Dossier:

Jacek Frankowski – wieloletni nauczyciel w SOSW w Zbylitowskiej Górze, a od roku 2009 wicedyrektor placówki. W październiku 2016 roku został przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie  powołany do pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka. Od 30 lat niezmiennie zakochany w swej żonie, ojciec trójki synów – sam siebie określa dwoma słowami: mąż i ojciec. Szafarz Eucharystii. Radny w powiecie brzeskim. W wolnych chwilach oddaje się swemu hobby – pracy w ogrodzie i muzyce. Jako chłopiec marzył, aby zostać podróżnikiem, pod poduszką trzymał atlas i pilnie uczył się geografii.  Z tego okresu pozostały mu miłość do podróży i ciekawość drugiego człowieka. Gdyby nie oblany egzamin prawdopodobnie zostałby rehabilitantem z dyplomem wystawionym przez  AWF. Chęć pracy z osobami niepełnosprawnymi stała się motywem wyboru kierunku Pedagogika Specjalna, Zapytany za co kocha swój zawód odpowiada z właściwą sobie prostotą:  Za szczerość i bezpośredniość naszych uczniów. W nich nie ma obłudy, są szczerzy bez względu na to czy słuchaczowi się to podoba czy nie. Nasze dzieci uczą mnie bycia autentycznym. Największe zawodowe marzenie Dyrektora to  spokojne przenosiny do nowego budynku Ośrodka na Dwudniakach, a prywatnie: by dobrze przeżyć swoje życie i nie zmarnować czasu, który  na nie dostałem.

 

 Redakcja : Zarząd Powiatu Tarnowskiego powierzył Panu z dniem 10 października 2016 r. pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze. Stało się to w dość niecodziennych okolicznościach. Czy mógłby Pan nam o tym opowiedzieć?

Dyrektor Jacek Frankowski: To prawda, wydarzenia potoczyły się dość nieoczekiwanie i szybko. Zarząd Powiatu w dniu 5 października odwołał byłego dyrektora pana Michała Stacha z pełnienia funkcji dyrektora i już dzień później zostałem zaproszony do siedziby Starostwa, gdzie powierzono mi pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka w Zbylitowskiej Górze z dniem 10 października. Nie powiem by była to dla mnie sytuacja komfortowa – z dnia na dzień wejść w obowiązki mojego poprzednika. Współpracowaliśmy ze sobą od 1994 roku, a od 2009 roku pracowałem jako zastępca dyrektora SOSW. Uważam, że były to  dobre ,a nawet bardzo dobre lata współpracy. W ostatnich miesiącach jednak nasze plany, dotyczące dalszej przyszłości Ośrodka znacznie się  różniły.

Redakcja: Czy nie było żadnej perspektywy  pozostawienia Ośrodka w zabytkowym dworku? Czy wszystkie możliwości działania zostały już wyczerpane?

Dyrektor Jacek Frankowski: W  roku 2013  minister rolnictwa  Stanisław Kalemba wrócił tytuł własności spadkobiercom ostatnich właścicieli dworu w Zbylitowskiej Górze. Od tego momentu Starostwo Powiatowe w Tarnowie podejmowało wiele działań  prawnych i prób  negocjacji z kancelarią prawniczą, reprezentującą spadkobierców w  celu pozostawienia Ośrodka w Zbylitowskiej Górze. Kroki prawne nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, sąd podtrzymał decyzję zwrotu majątku potomkom rodziny Żabów. Warunki kupna nieruchomości postawione przez prawników  okazały się bardzo wygórowane dla władz powiatu. Zaproponowano kwotę ponad 5 milionów złotych. Mając na względzie  stan techniczny budynków, wymagających kapitalnego remontu i standaryzacji obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych, kwota ta znacznie wzrastała. Po kilku spotkaniach  reprezentacji Rady Pedagogicznej z Zarządem Powiatu i Dyrektorem Wydziału Edukacji podjęto decyzję o budowie nowoczesnego, spełniającego wszystkie standardy obiektu Ośrodka w nowej, atrakcyjnej lokalizacji.

Redakcja: Przejęcie szkoły przez nowego dyrektora nie jest rzeczą łatwą, szczególnie w takich wyjątkowych  okolicznościach . Co chciałby Pan zmienić w najbliższym czasie, a co w dłuższej perspektywie?

Dyrektor Jacek Frankowski: Pracuję z zespołem nauczycieli Ośrodka w Zbylitowskiej Górze ponad 20 lat. Wiem, jak ogromny mają potencjał i jak zaangażowani są w wykonywaną pracę. Przez ostatnie lata wypracowaliśmy wspólnie efektywne metody i formy pracy z uczniami i ich rodzinami. Nasza szkoła jest rozpoznawalną w środowisku marką. Nawiązaliśmy kontakty z  terapeutami z krajów Unii Europejskiej. Staliśmy się aktywnym członkiem Olimpiad Specjalnych Polska, nasi uczniowie to wielokrotni medaliści mityngów i zawodów sportowych. Odnosimy sukcesy artystyczne, w minionym roku szkolnym gimnazjaliści na egzaminie zewnętrznym uzyskali wyniki o wiele wyższe od średniej Małopolski.

Nie planuję rewolucji, chciałbym utrzymać dotychczasowy poziom, myśląc w przyszłości zadbać o naszych absolwentów. Nie wszyscy opuszczający  nasz Ośrodek podejmują dalszą edukację lub pracę. Troska o losy naszych wychowanków jest dla mnie bardzo ważna.

Redakcja: Z jakimi trudnościami przyszło się Panu zmierzyć tuż po objęciu funkcji p.o. dyrektora SOSW? Na pewno nie są to kwestie personalne ponieważ nie jest tajemnicą, że cieszy się Pan wielkim poparciem i uznaniem ze strony wszystkich pracowników Ośrodka.

Dyrektor Jacek Frankowski: Problemy, które pojawiły się w pierwszych dniach mojego kierowania Ośrodkiem związane były głównie  ze stanem technicznym naszych budynków, a konkretnie instalacji centralnego ogrzewania. Problem został zażegnany, ale obawiam się, że  może pojawić się znowu.

Redakcja: Powierzono Panu m.in. zadanie bezpiecznego przeniesienia placówki w nowe miejsce. Ma Pan ogromne wsparcie i votum zaufania zarówno ze strony kadry pedagogicznej, rodziców jak i organu prowadzącego. Czy czuje Pan ciężar tej odpowiedzialności jako mobilizujący do działania czy może tak wielki mandat zaufania jest dla Pana dużym stresem?

Dyrektor Jacek Frankowski: Kierowanie Ośrodkiem bez względu na sprawy związane z przenosinami to ogromna odpowiedzialność. Szczególnie na sercu leży mi sprawa bezpieczeństwa powierzonych nam dzieci. To jest dla mnie priorytet, mandat zaufania złożony w nasze ręce przez  rodziców zobowiązuje do wielkiego wysiłku wszystkich pracowników Ośrodka –  od nauczycieli przez panie woźne, kucharki i panów konserwatorów.

Redakcja: Jaki wpływ będzie mieć nowa lokalizacja Ośrodka na jakość kształcenia, wychowania i terapię wychowanków?

Dyrektor Jacek Frankowski: Biorąc  pod uwagę standardy obiektów, wyposażenie, estetykę, zaplecze do terapii będzie to krok  milowy . Zyskamy salę gimnastyczną, salę do terapii sensorycznej, sale do zajęć specjalistycznych, nowoczesny internat, wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni i Kompleks Hippiczny. Budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety). Nowy Ośrodek będzie szkołą na miarę XXI wieku.

Nie bez znaczenia jest także lokalizacja w bezpośredniej bliskości kompleksu leśnego, ścieżki ekologicznej, zalewu Dwudniaki. Atutem Ośrodka będzie także lokalizacja w centrum powiatu, gdzie można łatwo i szybko dojechać. Władze powiatu planują także zakupić busa dla potrzeb dowozu uczniów do Ośrodka.

Jednak największym atutem i siłą Ośrodka jest i będzie doświadczona, zaangażowana, kompetentna kadra nauczycieli i terapeutów. Z pracujących aktualnie 32 pedagogów 30 pragnie kontynuować swoje działania w nowym miejscu.

Wiem, że nowoczesne budynki to gwarancja większego bezpieczeństwa i komfortu pracy zarówno dla uczniów jak i dla kadry.

Redakcja: Jakie prace są planowane w najbliższych miesiącach, a jakie w dalszej perspektywie?

Dyrektor Jacek Frankowski: Aktualnie ukończone są prace nad projektem budynku Ośrodka. Architekci do Świąt Bożego Narodzenia opracują projekt   Kompleksu Hippicznego (stajnia z krytą ujeżdżalnią). W Starostwie Powiatowym jest już praktycznie gotowy wniosek o pozyskanie środków unijnych na realizację Ośrodka w Dwudniakach. Procedury naboru wniosków powinny ruszyć w I  kwartale 2017 r. Zarząd Powiatu planuje prace budowlane rozpocząć wiosną 2017 roku,  nie czekając na środki unijne.

Redakcja: SOSW ZBYLITOWSKA – GÓRA – DWUDNIAKI. TRADYCJA I NOWCZESNOŚĆ”. Jak rozumieć to hasło?

Dyrektor Jacek Frankowski: Tradycja to ponad 40 lat historii Ośrodka, zbudowana w tym okresie niepowtarzalna atmosfera  placówki, wypracowane formy terapii, stworzona i realizowana wizja szkoły otwartej na środowisko, szkoły, która aktywnie integruje osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną.

Nowoczesność to głównie nowe zaplecze lokalowe i techniczne, do którego przeniesiemy się ze Zbylitowskiej Góry.

Redakcja: Czy przyszłość naszego Ośrodka jawi się w optymistycznych barwach? Czy na pewno znajdą się środki finansowe na planowane inwestycje, na budowę nowoczesnej placówki w Dwudniakach?

Dyrektor Jacek Frankowski: Nie biorę innego scenariusza pod uwagę jak tylko optymistyczny, a to dlatego, ze wierzę głęboko w fakt, iż nasi niepełnosprawni uczniowie zasługują na komfortowe, bezpieczne i supernowoczesne warunki do nauki i terapii. To im i ich rodzinom się najzwyczajniej  należy.

Redakcja: Czym nasz Ośrodek wyróżnia się spośród innych tego typu placówek i dlaczego warto się w nim uczyć? Dlaczego rodzice tak chętnie powierzają swoje dzieci właśnie tej placówce?

Dyrektor Jacek Frankowski: Jesteśmy szkołą kameralną, nikt nie jest anonimowy, wszyscy uczniowie są znani kadrze po imieniu. Nasi pracownicy to osoby o wielkiej empatii, cierpliwości i otwartości na potrzeby naszych wychowanków. Uważam , że nasz zespół jest wspaniałą grupą uzupełniających się , kreatywnych, utalentowanych osób, które kochają dzieci i pracę z nimi.

Panie Dyrektorze, dziękujemy za rozmowę i w imieniu nas wszystkich życzymy owocnej pracy na rzecz naszej placówki.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.