Odblaskowa szkoła

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Szkoły Podstawowej zgłosili akces do udziału w konkursie „Odblaskowa szkoła”. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Fundamentalnym celem konkursu jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów zwłaszcza w drodze do i ze szkoły, a także przypomnienie o obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Zawodowej Przysposabiającej do Pracy otrzymali opaski odblaskowe , a dzieci z klas Szkoły Podstawowej dodatkowo kamizelki odblaskowe – tym samym spełniając główne kryterium konkursu. Uczniowie klas III „a”, VI „a” i VI „b” oraz ich wychowawcy z wielkim animuszem rozpoczęli realizację wybranych zadań konkursowych przewidzianych w regulaminie. Do współpracy zaprosili wszystkich wychowanków SOSW, a także harcerzy działających w placówce. W klasach powstały gazetki ścienne propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym /foto-galeria/, a wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili pogadanki i zajęcia praktyczne wdrażające uczniów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Szczególnie podkreślono konieczność posiadania po zmroku elementów odblaskowych. Chcąc dotrzeć do jak największej liczby osób poproszono by uczniowie przekonali swoich bliskich o konieczności posiadania elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. Rodzice przekazali nam, że dzieci potrafią bardzo skutecznie namawiać do zakładania „odblasków” swoich najbliższych. Ogłoszony w szkole konkurs plastyczny , którego tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym wzbudził duże zainteresowanie. Wśród interesujących wytworów plastycznych konkurs wygrała bezkonkurencyjna praca zbiorowa uczniów klasy III „a” SP. Praca przedstawiała wykonane z kartonu „wyposażenie ucznia idącego do szkoły”, które wdzięcznie prezentowała modelka Dominika.

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej po przeprowadzonych pogadankach i szkoleniach zorganizowali „konkurs wiedzy o ruchu drogowym”. Pytania konkursowe dotyczyły zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów. Poziom wiedzy był zróżnicowany, jednak wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą im bezpieczniej poruszać się po drogach. Na podsumowanie wszystkich działań związanych z udziałem w konkursie „Odblaskowa szkoła” na terenie SOSW zorganizowano happening plenerowy. W imprezie udział wzięli wszyscy uczniowie SOSW, a także harcerze i zaprzyjaźnieni goście z innych szkół. Happening obejmował pogadankę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozpoznawania znaków drogowych, a także: pokazy bezpiecznego poruszania się po drodze, przejścia przez jezdnię, zakładania opasek i kamizelek odblaskowych. W tych działaniach aktywnie pomagali nam harcerze ucząc najmłodszych przechodzenia przez jezdnię przez tzw. „zebrę”. Dużą atrakcją były zabawy sprawnościowe doskonalące technikę jazdy na rowerze . Uczestnicy pokonywali tor przeszkód, który za każdym przejazdem podlegał zmianom. Na koniec odbyły się zawody sprawnościowe w jeździe rowerem trójkołowym , w których wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę za doskonałą jazdę opaski odblaskowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.