Żyję i działam bezpiecznie

W piątkowe przedpołudnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na najciekawsze plakaty na temat: „Bądź widoczny na drodze” – Szkoła Podstawowa, „Bezpieczna praca w domu, ogrodzie i na polu” – Gimnazjum, „Stop uzależnieniom – masz jedno życie – masz wybór” – PDP. Celem konkursu było kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w codziennych sytuacjach życiowych. Wszystkie plakaty były na bardzo wysokim poziomie plastycznym. Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą pomysłowością; jury zachwyciła różnorodność technik plastycznych. Tematyka prac była adekwatna do haseł konkursu, propagowała poprzez wizualizację wszystkie aspekty szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami i słodyczami. Podsumowaniem spotkania była prelekcja dotycząca bezpieczeństwa w szkole, w domu, w ogrodzie i na drodze, ilustrowana prezentacją filmów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.