Sukcesy projektu ekologicznego

Od początku roku szkolnego 10 uczniów naszego gimnazjum uczestniczyło aktywnie w projekcie „Poznaję Naturę 2000 w mojej okolicy i uczę się zachowań proekologicznych.”. Na cyklicznych spotkaniach zrealizowano założenia projektu, który obejmował zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska przyrodniczego. Kolejnymi etapami przedsięwzięcia były wycieczki do: Ogrodu Botanicznego i ZOO w Krakowie, Policht i Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, zajęcia terenowe w parku i okolicach SOSW, a także konkursy: fotograficzny oraz zbiórki makulatury – „Czysty świat zależy ode mnie”. Stopień opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności był dość zróżnicowany, ale wszyscy uzyskali znaczący postęp w zakresie wiedzy i zachowań proekologicznych. Uczestnicy projektu na wstępie i na zakończenie zajęć wypełniali specjalną ankietę wywiadu oraz test wiedzy i umiejętności. Analiza ankiet wskazała wyraźnie na znaczący postęp wiedzy dzięki udziałowi w projekcie „Poznaję Naturę 2000 w mojej okolicy i uczę się zachowań proekologicznych.” Również wyniki testu wskazały na progres – wszyscy badani odnieśli sukces i zasłużyli na wysokie oceny pozytywne. Test wyboru zawierający pytania dotyczące programu „Natura 2000″, wiedzy o charakterze ekologicznym oraz badający praktyczne umiejętności wykazał, że wychowankowie:

– rozumieją potrzebę ochrony środowiska
– znają w większości zasady segregacji odpadów
– znają sposoby ochrony środowiska naturalnego , które mogą stosować osobiście i wskazać je najbliższym,
– wiedzą czym jest projekt „Natura 2000″
– wiedzą czemu służy projekt „Natura 2000″

Część plastyczna zajęć pozwoliła uczestnikom wykazać się nietuzinkowymi zdolnościami plastycznymi. Wytwory cechowały się wielką atrakcyjnością, różniły się formą, barwami oraz tworzywem. Dzieła miały zawsze związany z ochroną przyrody temat wiodący. Wrażliwość plastyczną młodzieży, a także walory środowiska naturalnego można było podziwiać na wystawach prac plastycznych, w tym na wystawie fotografii przyrodniczej. Prace brały udział w konkursie i poddane zostały wnikliwej ocenie krytycznego jury. Konkurs potwierdził dużą wrażliwość na piękno przyrody i otaczającego świata, a także spostrzegawczość i zdolność do dokonywania wyborów i oceny. Laureatami konkursu zostali: Marlena, Kamil i Maciej, publiczność zaś miała przyjemność podziwiać piękno zatrzymane w kadrze.

W konkursie zbiórki makulatury, pomimo trudności z jej uzyskaniem  (większość młodzieży mieszka w internacie) wyłoniono zwycięzców , którzy wykazali się determinacją i pomysłowością w jej zdobyciu. Zgromadzono prawie 60 kg makulatury. Wyłoniono zwycięzców : Rafała, Marlenę i Daniela. Zebrane odpady – papier, opakowania kartonowe, gazety, foldery reklamowe, zużyte materiały plastyczne – przekazano firmie zbierającej odpady segregowane.

Całość poczynań związanych z realizacją projektu można prześledzić czytając pojawiające się cyklicznie artykuły i przeglądając liczne reportaże fotograficzne, zamieszczone na naszej stronie internetowej. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani w udział w zajęciach. Forma i tematyka zajęć pozwoliła uczestnikom odnieść sukces i wymiernie wspomogła ich rozwój oraz zdolność postrzegania świata. Uczniowie już teraz deklarują udział w następnych edycjach zajęć przyrodniczych i plastycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.