Nasze Sprzątanie Świata

Kolejny raz wychowankowie naszego Ośrodka wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” – tak brzmiało hasło tegorocznej edycji. Nasze „Sprzątanie Świata” przebiegało wieloetapowo. Pierwszym etapem było ogłoszenie konkursu na plakat propagujący akcję oraz świadomość ekologiczną wśród uczestników. Plakat – praca zbiorowa uczniów danej klasy – przygotowywany był pod okiem wychowawców. W trakcie tworzenia dzieł uczniowie wymieniali się informacjami i pogłębiali swą wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska i ekologią. Następną częścią „sprzątania …” była akcja oczyszczania ze śmieci terenu Ośrodka oraz jego najbliższego otoczenia. Ze zdumieniem i zadowoleniem stwierdziliśmy, że w porównaniu z poprzednimi edycjami akcji, śmieci jest naprawdę bardzo mało. Może to świadczyć o tym, że wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi znaczenia ochrony środowiska.

Dzień 18 września był podsumowaniem wszystkich działań. Wielka wystawa plakatów stała się pretekstem do pochwalenia się wiedzą , a także talentami plastycznymi. Zróżnicowane techniki i wysoki poziom plastyczny prac utrudniały wyłonienie najlepszego plakatu – zgodziliśmy się, że każdy zasługuje na wyróżnienie. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w plenerowych rywalizacjach międzyklasowych i indywidualnych. Wiele emocji i radości sprawiły dzieciom zabawy wdrażające i utrwalające nawyki segregowania odpadów. Wyraźnie było widać, że nasi wychowankowie nie tylko znają zasady selekcji, ale na co dzień wdrażają je w życie w szkole i w domu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.