Tropem tajemnic

Nasz Ośrodek kładzie duży nacisk na wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. To właśnie z myślą o nich w tym roku powstało kółko zainteresowań : „Szlakiem zamków i legend polskich”. Co tydzień młodzi miłośnicy tajemnic ukrytych w zamkowych murach, spotykają się, aby poznawać historię zamków i dworów polskich. Początkowo podróże odbywają się wirtualnie, z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Raz w miesiącu, według założeń kółka, odbywać się będzie wycieczka do omawianej w czasie zajęć warowni. Pierwsza wyprawa – do twierdzy w Dębnie – miała miejsce tuż przed przerwą świąteczną. Młodzi historycy zaopatrzeni w niezbędną wiedzę na temat dziejów zamku oraz lokalnych duchach, na własne oczy przekonali się, czym jest kultura sarmacka. Pani przewodniczka, w ciekawy i porywający sposób, opowiadała dzieciom o życiu w XVI- wiecznej Polsce. Jej entuzjazm udzielił się wszystkim. Szczególnie poruszyła młodych słuchaczy historia nieszczęśliwie zakochanej Białej Damy, która po dziś dzień błąka się po komnatach. Starodawne sprzęty kuchenne budziły zdumienie, a nierzadko i przerażenie. Aura tajemniczości, obecna była w każdym zwiedzanym pomieszczeniu, podtrzymując ciekawość młodzieży. Smutno było opuszczać te magiczne mury, owiane zimową mgłą… Czas jednak zająć się tajemnicami kolejnego zamku! Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Zamku w Dębnie za możliwość nieodpłatnego zwiedzania, a także za opiekę i przepiękne opowieści na temat jego dziejów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.