Sprzątanie Świata 2011

Nasi uczniowie włączyli się aktywnie w tegoroczną, osiemnastą edycję akcji Sprzątania Świata, przebiegającą pod hasłem: „Lasy to życie – chrońmy je”. Celem akcji jest budzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku. Propozycja praktycznych zajęć dydaktycznych poświęconych edukacji ekologicznej spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wychowanków. Na terenie zabytkowego parku SOSW uczniowie ochoczo uczestniczyli w zabawach, konkursach i turniejach wiedzy poświęconych trosce o naturalne środowisko. Atrakcyjne zajęcia plenerowe wpisują się w realizowany od wielu lat w Ośrodku program mający na celu wyposażenie wychowanków w niezbędną wiedzę z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.