Więźniowie pomagają

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy od kilku lat uczestniczy z powodzeniem w programie readaptacji społecznej więźniów osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie – Mościcach. Jednym z podstawowych celów programu jest resocjalizacja skazanych poprzez pracę w środowisku oraz wzbudzenie wrażliwości społecznej przez kontakt z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością. Efekty porozumienia obserwujemy codziennie na terenie naszego Ośrodka. Więźniowie pomagają w pracach remontowych, gospodarczych i porządkowych, ucząc się przy tym empatii do drugiego człowieka. W ciągu kilku lat współpracy osadzeni pozwolili poznać się z dobrej strony jako sumienni i życzliwi ludzie. Nikogo nie dziwi już widok pracujących uczciwie więźniów. „Panowie od napraw” – jak mówią dzieci, stali się cenionymi i lubianymi przez wszystkich pracownikami. Wykonywane przez nich czynności przynoszą Ośrodkowi wiele wymiernych korzyści. Zmienia się także stereotyp naszego myślenia pozwalając spostrzegać osadzonych w bardziej pozytywnych barwach. Największe korzyści ze współpracy czerpią jednak sami skazani ucząc się w ten sposób swojego człowieczeństwa.

O istocie współpracy między Ośrodkiem a Zakładem rozmawiano podczas spotkania z kadrą kierowniczą Zakładu Karnego. W Zbylitowskiej Górze gościliśmy: Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach – ppłk. mgr inż. Jacka Matrejeka, Kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego – kpt. mgr Bogdana Nagrodzkiego oraz Rzecznika Prasowego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej woj. małopolskiego i świętokrzyskiego w Krakowie – kpt. mgr Tomasza Wacławka. Rozmowa z tak znamienitymi gośćmi znacząco poszerzyła nasze wyobrażenie o więziennej rzeczywistości, a w szczególności o istocie pracy społecznej osadzonych w środowisku. O tym jak „buduje się człowieka” w więzieniu, jakie warunki muszą spełniać osadzeni, by wziąć udział w programie oraz o wielu nieznanych dotąd faktach dowiecie się Państwo z wywiadu jaki goście udzielili redakcji naszego czasopisma. Pełny wywiad ukaże się już wkrótce w wiosennym wydaniu BLIŻEJ NAS oraz na naszej stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.