Spotkanie na komisariacie

Wychowankowie internatu mieli okazję uczestniczyć w niezwykle atrakcyjnych zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Edukacyjne spotkanie na komisariacie wzbudziło wielkie zainteresowanie podopiecznych, dostarczając wszystkim wiele wspaniałych wrażeń. Takie zbliżenie do policji sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy, budzi zaufanie do stróżów prawa, uwrażliwia na zagrożenia czyhające na młodego człowieka oraz uświadamia konsekwencje wynikające z łamania prawa. Zapobiega także niepożądanym sytuacjom i zachowaniom. Poglądowe zajęcia prowadzone przez policjantów uczą dzieci i młodzież, gdzie należy szukać fachowej pomocy w razie różnych zagrożeń. Podczas pobytu w Komendzie Miejskiej nasi uczniowie mieli również niecodzienną okazję zapoznać się z historią Policji zwiedzając bogatą w muzealne zbiory Policyjną Izbę Tradycji.

Wizyta na komisariacie wpisuje się w realizowany w Ośrodku profilaktyczny program mający na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkole, w środowisku i w ruchu drogowym. Cykl zajęć z policją pozwala zrozumieć naszym podopiecznym jaka jest rola i zadania policji w społeczeństwie. Dzieci mają także okazję podzielić się z funkcjonariuszami różnymi doświadczeniami, problemami, spostrzeżeniami. Praktyczne zajęcia sprawiają naszym wychowankom wiele radości, a przy tym w istotny sposób wpływają na wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.