Spotkanie z policjantem

W trosce o naszych podopiecznych realizujemy cykl zajęć mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz w środowisku. Podczas spotkań z policjantem wychowankowie zapoznają się z rolą i zadaniami policji, uczą się zaufania do funkcjonariuszy, poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, wysłuchują istotnych rad i wskazówek przyczyniających się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu. Dzieci mają także okazję podzielić się z panem w mundurze różnymi problemami, przeżytymi sytuacjami i zaobserwowanymi spostrzeżeniami. Spotkania z policjantem rozwijają u wychowanków świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i otoczenia. Młodzież zapoznaje się z podstawowymi aktami prawnymi informującymi o prawach, obowiązkach i odpowiedzialności każdego człowieka oraz uczy się rozumieć znaczenie i wartość zawodu policjanta. Uczniowie najstarszych klas wzbogacają także w ten sposób swoją orientację zawodową. Spotkania z policjantem stanowią ważny element wdrażania wychowanków do życia społecznego. Sympatyczna atmosfera tych spotkań sprawia, że dzieci uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie i aktywnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.