Zakończenie projektu ekologicznego

W bieżącym roku szkolnym w naszym Ośrodku realizowany był projekt ekologiczny „Bądź EKO- kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów V” finansowany ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Dla uczestników projektu był to rok pełen wrażeń, atrakcji,a także wiedzy zdobytej z zakresu ekologi. Uczniowie wzięli udział m.in w:
* akcjach ekologicznych: „Zielona szkoła”, „Sprzątanie świata”, ” Nakrętka”, „Zbiórka odpadow”
* warsztatach i prelekcjac
* ciekawych konkursach z nagrodami
Wyruszyli także na wycieczki do: Ogrodu Botaniczego i Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie, CEPL w Jastrzębi, MCEE w Cieżkowicach, przejściu w Koronie drzew oraz Parku Zdrojowym. Wyjazdy te pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów.
Zrealizowano również cykl zajęć ekologicznych, które znacząco podniosły świadomość ekologiczną uczniów, wiedzę z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.