Światowy Dzień Książki

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki gościliśmy w naszym ośrodku poetkę i pisarkę, panią Irenę Góra – autorkę wielu wierszy opowiadań, legend i bajek. Spotkanie rozpoczęliśmy inscenizacją „Legendy o dębie Onufrym”, którą możemy przeczytać na kartach książki pani Ireny. Nie zabrakło też recytacji wiersza ze zbiorku „Z serca płynące”, który pięknie wydeklamowała nasza uczennica Kasia.
Następnie pani Irena opowiedziała o swojej twórczości i przybliżyła niektóre wiersze i opowiadania wzbogacając je prezentacją multimedialną.