„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V”

W dniu 01.03.2023 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2022-2025 na terenie województwa małopolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gmin oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną.

Plakat WFOŚiGW

Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,

Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w

Wierzchosławicach-Dwudniakach.

 1. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in: wyjazd do Ogrodu botanicznego w Krakowie i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie, wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi i Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ścieżki w koronach drew oraz Parku Zdrojowego w Ciężkowicach, wyjazd do arboretum w Lusławicach oraz na Ścieżkę Przyrodniczo-Leśną w Wierzchosławicach.
 1. Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:  z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Oddział w Tarnowie (uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice, SOSW Wierzchosławice)

z pszczelarzem z Pasieki "Złota Kuszka" (uczn. ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSLiT Wojnicz, ZSP Ryglice, SOSW Wierzchosławice)

z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (ZSOiZ Ciężkowice, ZSP Zakliczyn, LO Tuchów, ZSP Żabno, ZSLiT Wojnicz, SOSW Wierzchosławice)

w oczyszczalni z przedstawicielem firmy „Dorzecze Białej” (uczn. CKZiU Tuchów i LO Tuchów)

 1. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW

w Wierzchosławicach-Dwudniakach:

 

5. Akcje ekologiczne:

 • Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i

klas

 • Akcja „Nakrętka” – akcja zbierania nakrętek
 • Akcja „Zbiórka odpadów” – zbiórka zużytych baterii, elektrośmieci, telefonów, opakowań PET, makulatury, itp., realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.

Konkursy z nagrodami:

 • Konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy Krajobraz Powiatu Tarnowskiego” – 2023/2024 oraz „JA i moja EKOLOGIA” – 2024/2025
 • Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
 • Konkurs TEST EKOLogiczny
 • Kampania edukacyjna „Szkoła w trosce o środowisko” w internecie na stronach szkół i PT oraz fb oraz podczas spotkań podsumowujących w szkołach. Spot dobre rady działań

ekologicznych dla uczniów i mieszkańców gmin.

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów, Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,  Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach, Firmą Your Partner Sp. z o.o., Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński,  Spółką Komunalną “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem

zaplanowanych działań w okresie realizacji. Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w późniejszym terminie na stronach szkół oraz Powiatu Tarnowskiego.

Plakat WFOŚiGW