Styczeń w OBIEKTYWIE

Zobaczmy kilka zdjęć ilustrujących niektóre z aktywności naszych podopiecznych przed feriami. Wychowankowie ochoczo korzystali  zarówno z uroków zimy jak i oczywiście z codziennych zajęć edukacyjno – terapeutycznych.