Minister i posłowie w naszym Ośrodku

Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny złożyli wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Powodem obecności w regionie tarnowskim był odbywający się pierwszy Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

– Jesteśmy w Ośrodku, który jest naszą dumą i chwałą. Tutaj w komfortowych warunkach specjalistyczną pomoc otrzymują dzieci, które tej pomocy oczekują. Pochwalić się możemy również znakomitą kadrą pedagogiczną, wybitnymi specjalistami od nauki i terapii dzieci z niepełnosprawnościami – powiedział na powitanie starosta tarnowski Roman Łucarz.

Minister Marlena Maląg powiedziała, że polityka społeczna jest od przeszło sześciu lat priorytetem polskiego rządu. Stąd już wprowadzone i przygotowywane nowe liczne programy wspierające rodzinę, ale także osoby starsze i niepełnosprawne. – Wprowadzamy i opracowujemy również rozwiązania wspierające rodziny zastępcze. Mamy w tym względzie wysokie standardy, ale dążymy do takich zmian systemowych, aby były na jeszcze wyższym poziomie – stwierdziła minister Marlena Maląg. – Rodzicom, którzy zdecydowali się roztoczyć opiekę nad dziećmi i wzięli na swoje barki ten duży wysiłek i obowiązek, pragnę przekazać ogromne podziękowania. Jak mówił Święty Jan Paweł II: człowiek jest wielki nie przez to co ma, posiada, ale jakim jest człowiekiem.

Wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka zapewnił, że rodzina jest w centrum zainteresowań samorządu Małopolski. W strategii województwa zapisane są zadania związane z pomocą rodzinie. Są one realizowane i zabezpieczone finansowo. – Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę przy organizacji Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który stworzył przestrzeń do dyskusji, a także zwrócił uwagę na aktualne potrzeby i problemy rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Wypełniają one niezwykle ważną rolę, otwierając serca i oferując wsparcie dzieciom wychowującym się poza rodziną naturalną – powiedział wicemarszałek.

Goście zwiedzili placówkę w Wierzchosławicach-Dwudniakach, w której uczy się i przechodzi rehabilitację 70 dzieci z niepełnosprawnościami. Szczególne zainteresowanie i uznanie wzbudził funkcjonujący przy SOSW supernowoczesny ośrodek jazdy konnej, w którym m.in. prowadzone są zajęcia z hipoterapii.