Mój rozwój, moja przyszłość II – Warsztaty Teatralne

W ramach realizowanego w Ośrodku projektu „Mój rozwój, moja przyszłość II”  uczniowie mają szansę uczestniczyć w warsztatach teatralnych, w czasie których nie tylko szlifują swoje umiejętności aktorskie, lecz również budują poczucie własnej wartości, pracują z emocjami oraz  rozwijają świadomość ciała a co za tym idzie lepiej odczytują swoje emocje i dobierają odpowiednie środki ich wyrazu.