Międzynarodowy projekt hipoterapeutyczny

Nasz Ośrodek wziął aktywny udział  w kolejnym międzynarodowym projekcie hipoterapeutycznym: Best Practice in Equine Facilitated Intervention-Education . Szkoliliśmy się razem ze specjalistami z Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutyczneo Oddział Małopolska , Polskiego  Towarzystwa Hipoterapeutycznego (PTHip) oraz HETI – Horses in Education and Therapy International
. Dzieliliśmy się również naszym doświadczeniem. Szkolenie odbywało  się w Irlandii w Ośrodku Jeździeckim Festina Lente w ramach programu Erasmus+. Reprezentowała  nas dr Magdalena Pikul. Poruszane  zostały tematy związane z teorią uczenia się i podejściem behawioralnym w treningu koni oraz z biomechaniką ruchu jeźdźca i konia. Dużo wiedzy i praktycznych treningów.

Pierwszy dzień poświęcony był teorii uczenia się koni, perspektywie behawioralnej w treningu koni oraz mechanizmom odpowiedzialnym za pozytywne zmiany obserwowane podczas Fizjoterapii przy Udziale Koni.

Drugiego dnia odbyły się wykłady dotyczące praktycznych aspektów Fizjoterapii przy Udziale Koni oraz zajęć dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach bloku związanego z dobrostanem zwierząt uczestnicy odwiedzili miejsce, w którym odpoczywają końscy emeryci. Większość czasu konie spędzają na przestronnych łąkach w malowniczych Górach Wicklow.

Ostatniego dnia poruszono tematy związane Psychoterapią przy Udziale Koni, i treningiem mindfulness. Wykład wygłosiła psycholog dr Magdalena Pikul. Przedstawiła wyniki swoich badań oraz analizy teoretyczne związane z poszukiwaniem mechanizmów odpowiedzialnych za pozytywne psychologiczne zmiany związane z Interwencjami przy Udziale Koni.

Podczas spotkania odbyły się zarówno wykłady jak i warsztatowe zajęcia praktyczne. Wspaniałe rumaki z centrum Festina Lente okazały się świetnymi partnerami do pracy. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznać się z symulatorem jazdy konnej.

Centrum Festina Lente opiera swoją pracę o rygorystyczne zasady dotyczące dobrostanu koni. Sama możliwość obserwacji tak zorganizowanej stajni była źródłem wielu inspiracji.

Uczestnicy projektu poświęcili wiele czasu na dyskusje związane z wymianą informacji o dobrych praktykach dotyczących Terapii przy Udziale Koni oraz planowaniu zmian związanych z systemem kształcenia przyszłych hipoterapeutów.

W spotkaniu projektowym część osob uczestniczyla na żywo, część online. W sklad grupy weszli specjalisci z Polski, Finlandii, Irlandii, Austrii, Wloch, Grecji, Wielkiej Brytanii i USA.

Bardzo się cieszymy, że nasz Ośrodek ma możliwość współpracy z takimi organizacjami jak Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne (PTHip) , Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Oddział Małopolska oraz HETI – Horses in Education and Therapy International. Udział w takich projektach pozwala nam nieustająco się uczyć i aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju światowej hipoterapii. Dziękujemy za zaproszenie!