Betlejemskie Światło Pokoju już u nas!

Do Ośrodka dotarło  Betlejemskie Światło Pokoju. Nasi harcerze odebrali je od zaprzyjaźnionej drużyny harcerskiej  z Żabna, którą reprezentowała  dh Renata.  Zgodnie z tegorocznym hasłem : „ Światło Służby”   harcerze podzielili się  Światłem  z druhami z Ochotniczej Straży  Pożarnej z Bogumiłowic.   Ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem zagości na naszym wigilijnym stole już we wtorek  podczas przedświątecznego, opłatkowego spotkania w Ośrodku . Światło jest symbolem ciepła, miłości, nadziei, dobra i pokoju przynoszonego ziemi przez rodzącego się Jezusa.

Betlejemski Światło pokoju przekazywane jest na świecie już od 34 lat. W Polsce akcja prowadzona jest od 1991 roku przez harcerzy ZHP. Polscy harcerze odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej Eucharystii odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju w Schronisku Górskim ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców naszej Ojczyzny. Dalej Światło przekazywane jest skautom ze wschodu.