Pracujemy w trybie stacjonarnym

Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych wychowanków.


W związku z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących sytuacji epidemicznej w naszym kraju informuję, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach w dalszym ciągu będzie pracował w trybie stacjonarnym. W obecnej chwili żaden z naszych wychowanków i pracowników nie jest zarażonym wirusem, szkoły pracują normalnie oczywiście z uwzględnieniem procedur sanitarnych. W poniedziałek spotykamy się na zajęciach szkolnych z wszystkimi uczniami.
O ewentualnych zmianach trybu nauczania będziemy Państwa niezwłocznie informować.


Z wyrazami szacunku
Jacek Frankowski – dyrektor SOSW